SKIPPA KONKURRENS, TÄNK TILLSAMMANS!

Visst är det lätt att hamna i ett konkurrenstänkande – att tycka att min idé måste vinna, att inte berätta om idén för ”nån kan sno den”, att bli stressad för att komma på en bättre idé än samarbetspartnern… 

 

Men utveckling handlar om samarbete! Det är inget nollsummespel utan det finns tillräckligt med möjligheter för oss alla. Olika perspektiv berikar och gör idéerna bättre. Och vems idén är går knappast att säga när alla har bidragit till att göra den bättre. SÅ VIKTIGT att komma ihåg när vi tillsammans utvecklar organisationen eller vår egen resa i arbetslivet. 

Skippa konkurrens, tänk tillsammans! 

(och att nån ska sno dina idéer – visst de kan försöka, men det kommer ändå inte att finnas nån som genomför på exakt samma sätt som du 🌟)

ZIGELIZAG! DÄRFÖR BÖR DU PLANERA LAGOM.

Det kan ju vara sjukt lockande att planera för lång tid framåt. Dels kan det kännas tryggt att veta vad som ska komma (problemet är bara att det kan vi knappast veta…framtiden är oviss tills den händer liksom), dels har vi ofta föreställningen att det är ”så man ska göra”. Men – att experimentera och sicksacka sig fram visar sig faktiskt vara mer framgångsrikt. (mer om det här)

 

Missförstå mig rätt. Planering fyller sin funktion. Men jag tror att vi med fördel kan lägga lite mindre tid på planering och lite mer på action. Och att vi kan korta tidshorisonten i planerandet. För det hinner hända väldigt många grejer på säg fem år som vi omöjligt kan förutse här och nu. Dessutom – när vi väl börjar GÖRA sätter vi saker i rullning som troligtvis påverkar planeringen.

 

Så planera lagom. Satsa istället på att snabbt börja testa. Experimentera/sicksacka/labba dig fram till resultatet du vill ha.

Don’t look for your passion. Create it!

One of the most common career advices out there seems to be ”Follow your passion”. But research shows 80% of us don’t have a single passion to follow… We rather have many things we’re passionate about. I think ”follow your passion” brings a lot of unnecessary stress. So instead I would suggest you focus on CREATING your passion by trying different things and observe what gives you energy and joy. Then make sure you get to do more of that. And suddenly you’ve created an area you’re passionate about and where you want to be excellent.

 

Do You Know Your Best-Case Scenario?

You know, I think we often spend way more time thinking about what we can possibly lose than what we can win when making a change. Might be you have to sacrifice something for some time to create your ideal professional life. My advice is to not focusing exclusively on this but to spend at least the same amount of time on what you can win by making the change. Don’t get stuck with your worst-case scenario, make sure you also know your best-case scenario!

 

Release Yourself In Beta.

I know I’ve written about it before (and will do again, be sure 😉 ) App developers have realized one important thing: If they would make their product (the app) perfect before launching, it will be too late. So instead, they launch a beta version of the app. A beta version that they then improve and update as they go. What if we should treat ourselves the same way? If you wait until everything is perfect before starting to create you ideal (professional) life it will be too late. Better to launch yourself as a beta version – not perfect but making progress all the time. Yes, there will be bugs. Decide which ones you can live with and which one you need to handle. The goal is not perfection but progress. Agree?

 

You Can’t Do Everything In One Day. But You Can Do One Thing Every Day.

Sorry to say but you can’t create your professional freedom in one day. And believe me, no-one would be happier than me if you could 🙂 It might sound like a cliché, but we need to sleep on things once in a while. Sometimes the surrounding need time to adapt even though you know exactly where you’re heading. Making a change, like creating your ideal professional life, can’t be done in one day. But. You can do one thing every day. And it’s those things that will make all the difference.

 

Want A Change? Switch Experience To Expectations.

If you want to make a change in your (professional) life you have to stop putting your experience first. If you base your next step on your previous experience chances are big you’ll end up doing the same thing over and over again. Instead – start thinking about what you want in the future and what expectations you’d like to create. Your experience gives your dream credibility.

Don’t look back, we’re not going there anyway.