Kristina Närman

MOD

Idag funderar jag vidare på det här med självledarskap 2.0.Om självledarskap 1.0 handlar om att leda/driva och ansvara för sin egen utveckling, handlar självledarskap 2.0 om att även leda/driva och ansvara för vår gemensamma utveckling – organisationens, affären, samarbetet, you name it. 

Det som slog mig när jag satt här och förberedde material till en föreläsning på temat var att nästan alla mina resonemang till slut landade i samma sak: MOD. Mod att tro på oss själva, det vi gör och vår bild av framtiden. Mod att välja – och välja bort. Mod att GÖRA: testa, experimentera, lära och testa igen. Mod alltså. Det tror jag är en av de viktigaste, om inte den viktigaste, ingredienserna i framtidens arbetsliv.

SJÄLVLEDARSKAP 2.0?

Om nån vecka föreläser jag på temat “Självledarskap 2.0 – inreprenörskap”. Vaddå självledarskap 2.0 undrar kanske någon?

 

Jo, om självledarskap 1.0 handlar om att leda sig själv, ta ansvar för och driva sin egen utveckling så handlar självledarskap 2.0 även om att leda, driva och ta ansvar för vår gemensamma utveckling: organisationen, affären, samarbetet osv. Då behöver vi vår inreprenör som hjälper oss att vara modiga, skapa möjligheter och fokusera på det vi vill bli riktigt bra på. I mina ögon en nyckelingrediens i framtidens professionella liv.

Och the really good news är att vi alla har en inreprenör – ibland kan den dock behöva lite uppmuntran (och träning) för att våga ta plats 🙂

LÄMNA LITE ÅT SLUMPEN.

Det brukar heta att vi inte ska lämna något åt slumpen. Men det tror jag faktiskt är en dålig strategi. För det är när vi vågar utsätta oss för slumpen som vi öppnar upp för nya perspektiv, nya sammanhang och det oväntade. Och det i sin tur är precis vad vi behöver för att hitta den där idén eller öppningen vi letat efter. 

Precis som allt som är okänt och utom vår kontroll kan slumpen verka skrämmande. I synnerhet när det handlar om vårt professionella liv där vi gärna vill ge sken av att ha koll på läget. Men vill vi fortsätta vara relevanta i dagens snabbföränderliga värld behöver vi skapa utrymme för det oväntade, för möjligheterna vi just nu inte kan förutse. Så oavsett om det gäller din personliga utveckling eller organisationens utveckling är mitt tips: lämna lite åt slumpen.

DU KAN INTE BARA GÖRA DET SOM ÄR ROLIGT!

Låter det bekant? En ”sanning” många av oss matats med sen vi var små. Men nu ska du få höra – JO DET KAN DU! I dagens och morgondagens snabbrörliga arbetsliv skulle jag säga att du till och med BÖR göra bara det som är roligt. För det finns påfallande ofta ett likhetstecken mellan det vi tycker är roligt och det vi är bra på. Och att fokusera på dina styrkor är avgörande för att du ska få tillgång till din KREATIVITET, kunna se och fånga MÖJLIGHETER och kunna bidra med hela din POTENTIAL. 

Men visst, varje dag kanske inte kommer att bestå av 100% roliga saker. I alla fall inte med en gång. Men det bör vara målet vi strävar mot. Både som personer och organisationer.

Ps. Det bästa är ju att vi alla tycker att olika saker är roligt, alltså har vi världens chans att sätta samman team där varje person kan excellera samtidigt som vi kompletterar varandra. Snacka om att maxa innovationskraften!

VÄNTAR DU OCKSÅ PÅ EN BRA IDÉ?

Vi har ofta illusionen av att den där briljanta idén plötsligt ska uppenbara sig – i ett lätt guldskimmer så att vi direkt förstår att det är här IDÉN vi har väntat på. Det händer väldigt sällan (läs aldrig). Istället är tricket för att hitta de bra idéerna att komma på MÅNGA idéer och snabbt börja TESTA. Ta en idé, ge den kärlek (dvs fokusera på vad som är bra med idén och hur det kan bli bättre så att den får en chans att utvecklas innan du skjuter den i sank), identifiera vilket litet steg du kan ta för att prova idéns bärighet och GÖR DET. Genom att ta action får du en massa ny input som med all sannolikhet ger dig nya idéer eller idéer om hur den första idén kan utvecklas. 

Så väntar du på en bra idé är mitt bästa tips att sluta.

KANSKE VÄRLDENS FARLIGASTE ORD..?

Seth Godin skrev för ett tag sedan: “Motsatsen till ja är kanske. För kanske är icke definitivt medan både ja och nej ger oss ett avslut och möjlighet att gå vidare.” (min översättning) 

“Kanske” innebär stillastående eller stagnation och det är den största fienden vi har i dagens snabbrörliga arbetsliv – både som personer och organisationer. Vi behöver utvecklas och röra oss framåt för att komma till vår rätt och fortsätta vara relevanta. Ibland är det supersvårt att säga ja eller nej och det är frestande att ta till kanske. Se upp! Testa istället att göra det svåra beslutet enklare, t.ex. genom att dela upp det i flera mindre beslut. Säg ja eller nej till något och fortsätt framåt. Kom ihåg att allt är i beta – också ditt beslut 🙂 

(O)TURSDAGEN?

Fredag den 13e, sedd som en otursdag av många. Jag tänker att det är ni utmärkt påminnelse om att saker tenderar att bli som vi tänker. Egentligen: om vi är övertygade om att fredag den 13e betyder otur kommer vi att fokusera på och leta efter det som går fel för att bevisa vår tes. Men om vi istället tänker att det är tvärtom, fredag den 13e betyder tur, kommer vi att upptäcka en massa saker som faktiskt går vägen idag.

På samma sätt är det med tex nya idéer – om vi sätter fokus på vad som inte fungerar kommer vi att upptäcka en massa fel. Men om vi istället bestämmer oss för att hitta det bästa hos varje idé har vi chansen att upptäcka det där som faktiskt förvandlar idén till ett guldkorn. Du väljer 🤓🌟🥳

HAR DU LEKT PÅ JOBBET IDAG?

Jobb är jobbigt. Jobb är seriöst. Jobb är definitivt inte lek. Eller..? I dagens snabbt föränderliga värld, där vi hela tiden behöver tänka om och tänka nytt, kan lekfullhet vara den avgörande faktor vi behöver.

 

Lekfullhet betyder kreativitet, fantasi och nya perspektiv. Lekfullhet betyder “testa – se om det funkar – testa igen”. Lekfullhet betyder börja och fortsätt utveckla medan du rör dig framåt – en viktig del i det jag kallar inreprenörskap. 

Så ta inte jobbet för allvarligt – lek lite! Det tänker jag göra idag. 🤓☝️

BÄSTA SÄTTET ATT FÅ EN BRA IDÉ? FÅ MÅNGA DÅLIGA!

Vi måste sluta leta efter den där briljanta idén; den som ska göra skillnad, den som ska bli vår väg till berömmelse och vår nästa kassako. För om vi har det som måttstock kommer vi aldrig att få alla att vilja delta i utvecklings- och innovationsarbetet. Helt enkelt för att det blir för pressat, för skrämmande, för allvarligt. Istället behöver vi bjuda in, lyssna – på oss själva och varandra, släppa fram de små idéerna, de knäppa idéerna, de dåliga idéerna.

Forskning visar att förhållandet mellan antalet idéer totalt och antalet bra/användbara idéer är konstant. Alltså är bästa sättet att få en bra idé att få många dåliga. ☝️🤓🌟

SKIPPA KONKURRENS, TÄNK TILLSAMMANS!

Visst är det lätt att hamna i ett konkurrenstänkande – att tycka att min idé måste vinna, att inte berätta om idén för ”nån kan sno den”, att bli stressad för att komma på en bättre idé än samarbetspartnern… 

 

Men utveckling handlar om samarbete! Det är inget nollsummespel utan det finns tillräckligt med möjligheter för oss alla. Olika perspektiv berikar och gör idéerna bättre. Och vems idén är går knappast att säga när alla har bidragit till att göra den bättre. SÅ VIKTIGT att komma ihåg när vi tillsammans utvecklar organisationen eller vår egen resa i arbetslivet. 

Skippa konkurrens, tänk tillsammans! 

(och att nån ska sno dina idéer – visst de kan försöka, men det kommer ändå inte att finnas nån som genomför på exakt samma sätt som du 🌟)