(O)TURSDAGEN?

Fredag den 13e, sedd som en otursdag av många. Jag tänker att det är ni utmärkt påminnelse om att saker tenderar att bli som vi tänker. Egentligen: om vi är övertygade om att fredag den 13e betyder otur kommer vi att fokusera på och leta efter det som går fel för att bevisa vår tes. Men om vi istället tänker att det är tvärtom, fredag den 13e betyder tur, kommer vi att upptäcka en massa saker som faktiskt går vägen idag.

På samma sätt är det med tex nya idéer – om vi sätter fokus på vad som inte fungerar kommer vi att upptäcka en massa fel. Men om vi istället bestämmer oss för att hitta det bästa hos varje idé har vi chansen att upptäcka det där som faktiskt förvandlar idén till ett guldkorn. Du väljer 🤓🌟🥳

HAR DU LEKT PÅ JOBBET IDAG?

Jobb är jobbigt. Jobb är seriöst. Jobb är definitivt inte lek. Eller..? I dagens snabbt föränderliga värld, där vi hela tiden behöver tänka om och tänka nytt, kan lekfullhet vara den avgörande faktor vi behöver.

 

Lekfullhet betyder kreativitet, fantasi och nya perspektiv. Lekfullhet betyder “testa – se om det funkar – testa igen”. Lekfullhet betyder börja och fortsätt utveckla medan du rör dig framåt – en viktig del i det jag kallar inreprenörskap. 

Så ta inte jobbet för allvarligt – lek lite! Det tänker jag göra idag. 🤓☝️

BÄSTA SÄTTET ATT FÅ EN BRA IDÉ? FÅ MÅNGA DÅLIGA!

Vi måste sluta leta efter den där briljanta idén; den som ska göra skillnad, den som ska bli vår väg till berömmelse och vår nästa kassako. För om vi har det som måttstock kommer vi aldrig att få alla att vilja delta i utvecklings- och innovationsarbetet. Helt enkelt för att det blir för pressat, för skrämmande, för allvarligt. Istället behöver vi bjuda in, lyssna – på oss själva och varandra, släppa fram de små idéerna, de knäppa idéerna, de dåliga idéerna.

Forskning visar att förhållandet mellan antalet idéer totalt och antalet bra/användbara idéer är konstant. Alltså är bästa sättet att få en bra idé att få många dåliga. ☝️🤓🌟

SKIPPA KONKURRENS, TÄNK TILLSAMMANS!

Visst är det lätt att hamna i ett konkurrenstänkande – att tycka att min idé måste vinna, att inte berätta om idén för ”nån kan sno den”, att bli stressad för att komma på en bättre idé än samarbetspartnern… 

 

Men utveckling handlar om samarbete! Det är inget nollsummespel utan det finns tillräckligt med möjligheter för oss alla. Olika perspektiv berikar och gör idéerna bättre. Och vems idén är går knappast att säga när alla har bidragit till att göra den bättre. SÅ VIKTIGT att komma ihåg när vi tillsammans utvecklar organisationen eller vår egen resa i arbetslivet. 

Skippa konkurrens, tänk tillsammans! 

(och att nån ska sno dina idéer – visst de kan försöka, men det kommer ändå inte att finnas nån som genomför på exakt samma sätt som du 🌟)

ZIGELIZAG! DÄRFÖR BÖR DU PLANERA LAGOM.

Det kan ju vara sjukt lockande att planera för lång tid framåt. Dels kan det kännas tryggt att veta vad som ska komma (problemet är bara att det kan vi knappast veta…framtiden är oviss tills den händer liksom), dels har vi ofta föreställningen att det är ”så man ska göra”. Men – att experimentera och sicksacka sig fram visar sig faktiskt vara mer framgångsrikt. (mer om det här)

 

Missförstå mig rätt. Planering fyller sin funktion. Men jag tror att vi med fördel kan lägga lite mindre tid på planering och lite mer på action. Och att vi kan korta tidshorisonten i planerandet. För det hinner hända väldigt många grejer på säg fem år som vi omöjligt kan förutse här och nu. Dessutom – när vi väl börjar GÖRA sätter vi saker i rullning som troligtvis påverkar planeringen.

 

Så planera lagom. Satsa istället på att snabbt börja testa. Experimentera/sicksacka/labba dig fram till resultatet du vill ha.

Don’t look for your passion. Create it!

One of the most common career advices out there seems to be ”Follow your passion”. But research shows 80% of us don’t have a single passion to follow… We rather have many things we’re passionate about. I think ”follow your passion” brings a lot of unnecessary stress. So instead I would suggest you focus on CREATING your passion by trying different things and observe what gives you energy and joy. Then make sure you get to do more of that. And suddenly you’ve created an area you’re passionate about and where you want to be excellent.

 

Do You Know Your Best-Case Scenario?

You know, I think we often spend way more time thinking about what we can possibly lose than what we can win when making a change. Might be you have to sacrifice something for some time to create your ideal professional life. My advice is to not focusing exclusively on this but to spend at least the same amount of time on what you can win by making the change. Don’t get stuck with your worst-case scenario, make sure you also know your best-case scenario!

 

Release Yourself In Beta.

I know I’ve written about it before (and will do again, be sure 😉 ) App developers have realized one important thing: If they would make their product (the app) perfect before launching, it will be too late. So instead, they launch a beta version of the app. A beta version that they then improve and update as they go. What if we should treat ourselves the same way? If you wait until everything is perfect before starting to create you ideal (professional) life it will be too late. Better to launch yourself as a beta version – not perfect but making progress all the time. Yes, there will be bugs. Decide which ones you can live with and which one you need to handle. The goal is not perfection but progress. Agree?