DU KAN INTE BARA GÖRA DET SOM ÄR ROLIGT!

Låter det bekant? En ”sanning” många av oss matats med sen vi var små. Men nu ska du få höra – JO DET KAN DU! I dagens och morgondagens snabbrörliga arbetsliv skulle jag säga att du till och med BÖR göra bara det som är roligt. För det finns påfallande ofta ett likhetstecken mellan det vi tycker är roligt och det vi är bra på. Och att fokusera på dina styrkor är avgörande för att du ska få tillgång till din KREATIVITET, kunna se och fånga MÖJLIGHETER och kunna bidra med hela din POTENTIAL. 

Men visst, varje dag kanske inte kommer att bestå av 100% roliga saker. I alla fall inte med en gång. Men det bör vara målet vi strävar mot. Både som personer och organisationer.

Ps. Det bästa är ju att vi alla tycker att olika saker är roligt, alltså har vi världens chans att sätta samman team där varje person kan excellera samtidigt som vi kompletterar varandra. Snacka om att maxa innovationskraften!