WORKSHOP

FÖRSTA STEGET MOT INKLUDERANDE INNOVATION

Vad är innovation i en självstyrande organisation? Varför är det viktigt att ha med sig ett “inreprenörskap”?

Det här är en workshop där vi utforskar hur ni kan maxa innovationskraften genom inkluderande innovation. 

  • Vad inkluderande innovation innebär och vad som är viktigt att tänka på
  • Varför det är viktigt att ALLA anammar ett entreprenöriellt mindset, ett “inreprenörskap”, i framtidens arbetsliv
  • Hur kan vi träna vårt inreprenörskap och bli bättre på att se och våga agera på möjligheter
  • Hur kan vi maxa vår egen och organisationens innovationskraft

I en snabbt föränderlig värld behöver alla ta ansvar för att driva både sin egen och organisationens utveckling. Därför blir förmågan att snabbt kunna se och våga agera på möjligheter en viktig nyckel. I den här workshopen utforskar vi vad inkluderande innovation betyder i er verksamhet och hur ni kan börja involvera fler i utvecklingsarbetet.


RESUTATET?

  • Insikt om vad inkluderande innovation innebär och vad som är viktigt att tänka på
  • Förståelse för varför det är viktigt att ALLA anammar ett entreprenöriellt mindset, ett “inreprenörskap“, i framtidens arbetsliv
  • Verktyg för att träna inreprenörskap och bli bättre på att se och våga agera på möjligheter