Hur det skulle kunna vara

2014 tänker jag inte se saker som de är utan som de skulle kunna vara. För det är det första steget för att skapa en förändring; att vi kan föreställa oss saker på ett annat sätt än de är idag. För mig gäller det stort som smått – från vårt samhällsklimat till hur jag reagerar när väckarklockan ringer på morgonen…

Genom att se hur det skulle kunna vara frigör vi kraft att ta första steget och faktiskt förändra. Du kan. Jag kan. Vi kan. Välkommen till 2014!