JO, FÖRÄNDRA FÖR SAKENS SKULL.

Det brukar heta att vi inte ska ”ändra någonting bara för sakens skull” eller ”en ska inte ändra ett vinnande koncept”. I beg to differ. Jag tror visst att vi ibland ska ändra bara för sakens skull. Även om det vi gör i nuläget funkar bra.

Varför? Jo, för att själva förändringen har ett stort värde i sig. När vi ändrar något, gör på ett annat sätt, får vi nya perspektiv som skapar nya möjligheter och idéer. Och plötsligt hittar vi nåt som funkar ännu bättre än det vi hade tidigare. Dessutom kommer även det vinnande konceptet till slut att bli ifrånsprunget. Då är det bra att vi tränat på att förändra, så att vi snabbt kan hitta nya lösningar.

Så, jo. Förändra, bara för sakens skull.