PROGRAM

LABS WEEK

En LABS WEEK är designad för att skapa nya idéer och möjligheter genom att testa och experimentera i realtid. Det är ett effektivt och lekfullt sätt att innovera kring ett specifikt, fördefinierat område i verksamheten. Kan vara allt från kundservice till marknadsföring eller produktutveckling.

Konceptet gör det möjligt för “business as usual” att pågå parallellt som vi utforskar nya idéer.

RESULTATET?

  • Massa nya idéer som testas i realtid
  • Kontinuerlig kunskapsdelning av insikter och lärdomar
  • Mångdubblad action
  • Ökat engagemang och delaktighet i teamet