Make a life, not a living – Sverige

Välkommen till Make a life, not a living!

Jag vill börja med att säga grattis till beslutet att få alla timmar du lägger på jobbet att räknas! Du investerar i det viktigaste du har – din egen utveckling. Make a life not a living är ett program designat för att du ska bli klarare över hur du vill ha ditt arbetsliv; dina drivkrafter, vilka styrkor och kvaliteter du vill utveckla och vilka förutsättningar du behöver för att kunna prestera och må bra.

Under programmet kommer du också att analysera vilka möjligheter som finns runt omkring dig redan nu och du kommer att börja skapa nya. Och så blir det en hel massa action – för vi kan tänka och planera i det oändliga men det är först när vi faktiskt gör något som det händer grejer och förändringen vi vill ha sker.

Programmet består av 7 moduler som du hittar här:

Module 1 Make a life, not a living - Online program
Unit 1 Modul 1: Uncover Your Purpose
Unit 2 Modul 2: Discover Your Brilliance
Unit 3 Modul 3: Create Your Arena
Unit 4 Modul 4: Map Out Your Next Step
Unit 5 Modul 5: Manifest
Unit 6 Modul 6: Unblock Yourself
Unit 7 Modul 7: Excel
Powered By WP Courseware

Kom ihåg att det här är en process, du kommer med största sannolikhet inte att ha alla svar på en gång. Det kan kännas en aning frustrerande eftersom vi är väldigt vana vid att fokusera på resultat i vårt samhälle. Helst vill vi ha ett svar som vi sedan kan jämföra med ett facit för att se om det är rätt eller fel 😉 Här finns inga rätta svar. Men uppsidan är att det inte heller finns några fel svar. Det är inte heller så att du kommer att vara klar efter modul 7 utan processen kommer att fortsätta, troligen hela ditt arbetsliv.

Det här programmet är skapat utifrån mina och andras erfarenheter av att skapa ett engagerande och inspirerande arbetsliv. Du kan läsa mer om min resa här.

 

Rock on!