TIPS FÖR KICKOFFEN!

Så här års gissar jag att vi är många som antingen arrangerar eller deltar på någon form av kickoff. Till dig som kanske sliter ditt hår för att få ihop en kickoff för teamet, projektgruppen eller avdelningen har jag ett tips: gör det enkelt 🙂 Kort och kärnfullt trumfar ofta långt och utbroderat. Jag brukar fokusera på följande 3 frågor. (och du – de funkar precis lika bra för din personliga kickoff, för det har du väl en?!)

 

  • Vad är vi/jag mest nöjd(a) med att vi/jag har åstadkommit så här långt i år?
  • Är vi/jag på väg i den riktning vi/jag önskar? Om inte, hur ska vi/jag justera?
  • Vad behöver hända innan årets slut för att vi/jag ska vara riktigt nöjd?

 

Oavsett vilka frågeställningar du väljer så rekommenderar jag varmt att börja med att sätta fokus på allt bra du/ni har åstadkommit så här långt. Genom att synliggöra våra framsteg boostar vi energin, kreativiteten och kapaciteten för det som komma skall.

 

Så. Let’s do it.

 

PS. Vill du bolla något eller ha fler tips inför kickoffen? Hör av dig så tar vi en digital kaffe! 😀