UTBILDNING

UTVECKLA DITT INREPRENÖRSKAP

Inreprenörskap byggs av motivation och engagemang. Det finns olika typer av motivation; den biologiska motivationen handlar om grundläggande behov som att äta och sova, ”morot och piska” som handlar om belöning och bestraffning. Men inreprenörens motivation kommer inifrån och är därför långsiktig och hållbar.

Forskning visar att inre motivation skapas av tre faktorer; att det vi gör känns meningsfullt och utvecklande och att vi upplever att vi själva kan kontrollera vår situation.

I det här utbildningsprogrammet får varje individ möjlighet att hitta och förstå sin inre motivation och hur den kopplar till organisationens utveckling.

RESULTATET?

Ett stärkt självledarskap och utvecklat inreprenörskap hos individen. Eftersom den individuella utvecklingen sker i team skapas insikt om både egna och andras talanger och behov. Det ger förståelse för hur individen själv, och teamet tillsammans, bäst bidrar till verksamhetens utveckling.