SLÄPP LOSS ERA INREPRENÖRER!

För team och organisationer som vill öka
ENGAGEMANGET – KREATIVITETEN – FARTEN
i utvecklings- och innovationsarbetet.

 

I framtidens arbetsliv kommer alltfler att själva leda och styra sitt arbete. Alla behöver ta ansvar för och driva både sin egen och företagets utveckling. Oavsett anställningsform behöver vi tänka och agera mer som entreprenörer och snabbt kunna se och våga agera på möjligheter för att fortsätta vara relevanta. Vi behöver träna vårt INREPRENÖRSKAP.

 

Nyckeln är att involvera ALLA i utvecklingsarbetet. För i framtiden har vi helt enkelt inte råd att missa några idéer!

 

När alla deltar i utvecklingsarbetet blir organisationen

 • snabbare eftersom idéerna föds där behoven finns
 • av samma anledning blir organisationen också mer relevant
 • varje person får chans att göra max av sin talang vilket betyder att organisationen maxar värdet i varje rekrytering

 

KICKSTART FÖR INREPRENÖRER™

Är precis vad det heter, en kickstart för inreprenörer. Perfekt när ni:

 

 • Behöver hitta lust, energi och mod i utvecklings- och innovationsarbetet
 • Vill utmana perspektiven
 • Vill möjliggöra för varje person att vara delaktig och känna ansvar för utvecklings- och innovationsarbetet

 

Så fungerar det

15 dagar, 15 idéer, 15 utmaningar. Designade för att kickstarta inreprenören inom er; att sätta fokus på era styrkor, öka kreativiteten och minska tiden från tanke till handling.

 

 • Introduktion: startar med en workshop där vi skapar en gemensam förståelse för vad som ska hända och varför.
 • Under 15 arbetsdagar får varje teammedlem en utmaning (via mail) som de ska genomföra under dagen. Utmaningen uppmuntrar till att experimentera och testa – och framför allt till att göra. För ”it’s easier to act your way into a new way of thinking, than think your way into a new way of acting”.Syftet är att stretcha komfortzonen på ett lekfullt sätt. För detta är något kul som teamet gör tillsammans.
 • Kunskapsdelning: vi summerar kickstarten i en workshop där deltagarna delar lärdomar och insikter från utmaningarna.

 

LABS WEEK

En LABS WEEK är designad för att skapa nya idéer och möjligheter genom att testa och experimentera i realtid. Det är ett effektivt och lekfullt sätt att innovera kring ett specifikt, fördefinierat område i verksamheten. Kan vara allt från kundservice till marknadsföring eller produktutveckling.

 

Konceptet gör det möjligt för “business as usual” att pågå parallellt som vi utforskar nya idéer.

 

Resultatet?

 • Massa nya idéer som testas i realtid
 • Kontinuerlig kunskapsdelning av insikter och lärdomar
 • Mångdubblad action
 • Ökat engagemang och delaktighet i teamet

 

FACILITERING OCH PROCESSDESIGN

Vi hjälper också till med skräddarsydda upplägg där vi designar och faciliterar enstaka workshops eller hela processer. När ni till exempel behöver generera nya idéer, addera nya perspektiv eller skapa gemensam förståelse kring vart teamet är på väg.

 

Kontakta kristina@careofnext.com för mer information.