MAXA DEN MÄNSKLIGA FAKTORN!

Verksamhetsutveckling nu och i framtiden alltmer hänger samman med personlig utveckling för de som arbetar i organisationen. I framtidens arbetsliv kommer alltfler att själva leda och styra sitt arbete. Alla behöver ta ansvar för och driva både sin egen och företagets utveckling.

Att maximera den mänskliga faktorn handlar om att skapa förutsättningar för varje person att få tillgång till hela sin potential. Oavsett anställningsform behöver vi tänka och agera mer som entreprenörer och snabbt kunna se och våga agera på möjligheter för att fortsätta vara relevanta. Vi behöver träna vårt INREPRENÖRSKAP.