SLÄPP LOSS ERA INREPRENÖRER!

I framtidens arbetsliv kommer alltfler att själva leda och styra sitt arbete. Alla behöver ta ansvar för och driva både sin egen och företagets utveckling. Oavsett anställningsform behöver vi tänka och agera mer som entreprenörer och snabbt kunna se och våga agera på möjligheter för att fortsätta vara relevanta. Vi behöver träna vårt INREPRENÖRSKAP.

Nyckeln är att involvera ALLA i utvecklingsarbetet. För i framtiden har vi helt enkelt inte råd att missa några idéer!