HEJ!

Jag heter Kristina Närman och jag hjälper personer och organisationer som vill driva positiv förändring för att skapa den framtid de vill ha. Det gör jag genom att hjälpa dem att:

  • Förstå vart de är på väg och varför
  • Identifiera och använda sina unika förmågor
  • Låta olika perspektiv, kunskap och erfarenheter mötas

Vi lever i digitaliseringens era och med all sannolikhet kommer allt som kan digitaliseras förr eller senare att just digitaliseras. Och det som digitaliseras kan kopieras. Det som ännu inte kan översättas till ettor och nollor är vi människor; våra värderingar, vår fantasi, vår förmåga att föreställa oss saker så som de kunde vara snarare än så som de är, våra drömmar och visioner…

När vi lär känna oss själva, vad vi vill och behöver frigörs energi. Energi som ger mod. Mod som leder till action. Action som skapar resultat. För personer och i organisationer.

Vilken framtid vill du vara med och skapa?

Hör av dig och berätta!

Alla organisationer och situationer är unika. Vi startar alltid med att tillsammans identifiera behoven, därefter föreslår eller designar vi en lösning och hjälper till att facilitera genomförandet.