MODERATOR

Med en moderator kan du ha fullt fokus på ert event och vara trygg med att scenprogrammet blir väl omhändertaget.

Kristina modererar regelbundet konferenser och samtal och har alltid fokus på att skapa engagemang och utbyte mellan deltagare, föreläsare och utställare/sponsorer.


“Jag älskar samtal! Och jag tror att samtal är nyckeln för att skapa lösningar på många av de utmaningar vi står inför. Samtal där vi låter olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter mötas är ofta starten för innovation och utveckling, att skapa positiv förändring helt enkelt.”


Hör av dig om du vill diskutera hur en moderator kan förhöja just ditt event, webinar, panelsamtal eller möte.