Idag funderar jag vidare på det här med självledarskap 2.0.Om självledarskap 1.0 handlar om att leda/driva och ansvara för sin egen utveckling, handlar självledarskap 2.0 om att även leda/driva och ansvara för vår gemensamma utveckling – organisationens, affären, samarbetet, you name it. 

Det som slog mig när jag satt här och förberedde material till en föreläsning på temat var att nästan alla mina resonemang till slut landade i samma sak: MOD. Mod att tro på oss själva, det vi gör och vår bild av framtiden. Mod att välja – och välja bort. Mod att GÖRA: testa, experimentera, lära och testa igen. Mod alltså. Det tror jag är en av de viktigaste, om inte den viktigaste, ingredienserna i framtidens arbetsliv.