Vilken ledartyp är du? Och vilken vill du vara?

,

leader

Det finns många olika typer av ledarskap. Vissa ledare går först, andra håller sig i bakgrunden. Vissa låter mycket, andra leder i det tysta. Vissa talar om hur saker ska vara och göras, andra låter gruppen komma fram till hur det ska gå till. Vissa är ledare, andra auktoriteter. Har du reflekterat över ditt ledarskap? Hur uppfattas du som ledare? Hur skulle du vilja uppfattas? Är du trygg i att tillämpa den ledarstil du vill ha och tycker ger bäst resultat?

Börja fundera över följande frågor:

  • Vilka ledare är dina förebilder?
  • Vilka egenskaper och beteenden hos dem är det du inspireras av?
  • Hur kan du förstärka dessa sidor hos dig själv?

Vill du lära dig mer om dig som ledare? Sök till utbildningen projektLEDARE.

 
Bildkälla: http://www.growthaccelerator.com/blog/insights-for-growth-11-leadership-have-you-got-a-rule-book/leader/