Lansering: CORPORATE REPUTATION – A BRAND NEW STORY

a brand new story

Under sensommaren har det funderats och planerats tillsammans med mina samarbetspartners på Your Professional Reputation. Och nu är det äntligen dags att presentera tankarna bakom Corporate Reputation.

Förtroendeekonomin
De senaste åren har vi rört oss från en ekonomi baserad på produktförsäljning till en ekonomi som alltmer bygger på försäljning av tjänster. När du köper en produkt har du möjlighet att kontrollera varan innan. Men en tjänst finns ju faktiskt inte när du köper den. Utan köpet baseras helt på förväntan och förtroende.

Det handlar om personer
Vår ekonomi bygger alltså på förtroende. Och förtroende är något vi känner för andra personer, inte abstrakta saker som företag. Så nu tänkte jag introducera ett nytt sätt att tänka kring varumärken som utgår från personen. För en organisation består ju faktiskt av individer. Fler eller färre, men fortfarande individer. Individer med ett Professional Reputation. Som tillsammans skapar företagets Corporate Reputation.

Företag = personer  
I tjänstesäljande företag är kundens bild av företaget ofta synonymt med bilden av den, eller de, personer som de kommer i kontakt med. Därför utgår Corporate Reputation från individen och analyserar hur nyckelmedarbetares Professional Reputation kan överföras och förstärka ert Corporate Reputation. För självklart påverkar individen företaget och företaget individen.

Målet med Corporate Reputation att hitta magin när medarbetarnas och företagets reputation samspelar. Och jag är övertygad om att ljuv musik uppstår.

Ert Corporate Reputation är avgörande
När chefer runt om i Europa får frågan vad de anser som viktigast idag blir svaret reputation. Och i USA visar beräkningar att 75% av ett företags värde är kopplat till dess rykte.

“Reputation will be the cornerstone of the 21st century economy.” (Rachel Botsman)

Inspirera. Och väx 15%
I dagens förväntanssamhälle handlar det om att inspirera för att attrahera kunder, investerare och ny talang. Det har visats att företag som växer med mer än 15% per år gör det just genom att inspirera sina kunder. Och inspirerar gör man som bekant när man gillar det man gör.

Fokus när vi analyserar ert Corporate Reputation är därför att hitta era unika styrkor och kvaliteter. Vad levererar ni passionerat bra? Och vad får er att gå till jobbetmorgonen?

Med den ökade transparens som följt i den digitala utvecklingens spår, går det inte att fejka. Som internetikonen och författaren Gary Vaynerchuk säger: “To do what you really love is the only way to succeed”

“To do what you really love is the only way to succeed.”
(Gary Vaynerchuck)

Next Big Thing
I ett samhälle som bygger på förväntan blir det såklart mycket viktigare vad ni vill åstadkomma än vad ni redan gjort. Forskning från både Harvard Business School och Stanford University visar att potential överglänser erfarenhet. Corporate Reputation kombinerar därför företagets rykte och potential – er Next Big Thing. Hur ska ni göra era kunder framgångsrika de kommande åren?

Stories first, brand second
Ert Corporate Reputation är er berättelse, er story. Och berättelsen är en av de mest kraftfulla marknadsföringskanalerna. Eller som Tom Peters, amerikansk managementguru, säger ”Stories are more powerful than brands. And the best story wins”.

“Stories first, brand second.” (Tom Peters)

Er berättelse finns därute. Så vad väntar ni på? Go out and get it!